I nutidens samfund er der stadigt større fokus på både teknologi og innovation. Dette medfører, at efterspørgslen på digitale løsninger på aktuelle opgaver stiger, hvorved der i større grad bliver brug for flere professionelle IT-folk, der besidder de nødvendige kompetencer og den nødvendige ekspertise. Et konsulentfirma er et firma, derdownload (81) består af medarbejdere, som også kaldes for konsulenter, der arbejder kreativt og er konstruktivt tænkende. Et givent konsulentfirma vil have et bestemt speciale, hvorved de har mulighed for at rådgive og videregive informationer inden for det valgte område, hvor de er eksperter. Dette kan for eksempel være inden for bankvæsenet, reklamebranchen, farmaci, jura eller teknologi. Inden for det teknologiske område kan et konsulentfirma for eksempel have specialiseret sig i udviklingen af inter- og intranet løsninger, IT-rådgivning, udvikling af programmer og lignende områder.

For at styrke deres position i branchen, vil et konsulentfirma have allieret sig med andre kompetente virksomheder, der er eksperter inden for andre områder end de selv er. Dette fører til, at der skabes et tæt og effektivt samarbejde mellem virksomhederne, hvorved alle parters position i sidste ende styrkes. Eksempler på samarbejdsparterne kan være andre konsulentfirmaer, der har specialiseret sig inden for et andet delområde end virksomheden selv. På denne måde skabes et team af håndplukkede medarbejdere fra de forskellige konsulentfirmaer, der har nødvendig erfaring og kompetence, som relaterer sig til den aktuelle opgave, som skal løses. På denne måde vil de enkelte konsulentfirmaer løse en delmængde af den samlede opgave, hvorved de samlet set bidrager til, at opgaven i sidste ende bliver løst.