IT-sikkerhed på arbejdspladsen

Da teknologien i disse år er under konstante og radikale forandringer, har dette den effekt, at måden som vi kommunikerer, arbejder og handler på ligeledes ændrer sig radikalt i håbet om at tilpasse sig den teknologiske udvikling. Disse ændringer har betydning for den tilgang, som vi har til informationsteknologi, og på hvordan vi omgås denne form for teknologi. IT-løsninger er for eksempel ikke længere noget, som virksomhederne selv står for, hvilket traditionelt set var tilfældet hos de fleste virksomheder. I stedet vælger flere og flere virksomheder at tilkalde hjælp udefra i form af konsulentfirmaer, der kan levere færdiglavede løsninger på IT-problemer, som virksomheden har.

I nutidens samfunddownload (88) ser vi flere virtuelle arbejdspladser end tidligere. Dette hænger sammen med et ønske om øget fleksibilitet både fra medarbejdernes og virksomhedernes side. Da der sker store forandringer, har dette ligeledes en markant indvirkning på tilgangen til IT-sikkerhed. Hackerangreb er for eksempel blevet en integreret del af den teknologiske verden. Dette hænger sammen med, at virksomheder har en stigende afhængighed af IT, hvilket næsten er uafhængigt af, hvilken branche virksomheden befinder sig inden for.

Brud på sikkerheden er for de flestes vedkommende et uundgåeligt onde. Derfor må virksomheder ligeledes have en forståelse for, hvilken størrelse IT-sikkerhed er, da det i allerhøjeste grad kommer til at vedkomme dem. Når et brud på sikkerheden opstår, er det derfor vigtigt, at der er en hurtig og effektiv respons på problemet, så problemet ikke udvikler sig yderligere. Det er derfor en forudsætning for, at en professionel virksomhed kan køre optimalt, at de har en forståelse for basal IT-sikkerhed. Dette indebærer, at man som virksomhed er forberedt på, og effektivt er i stand til at komme et angreb på sikkerheden i møde og effektivt kunne løse dette angreb. Dette kræver i mange virksomheders tilfælde, at de allierer sig med et konsulentfirma, der har fokus på, og ekspertise inden for IT-sikkerhed.