IT gør en forskel

I takt med at der kommer mere fokus på teknologi, er der flere områder, der kan nyde godt af de nye elementer, der fremkommer af den øgede fokus på teknologi. I fremtiden er der således flere områder, der har et stort potentiale for at kunne udnytte de uendelige muligheder, som informationsteknologi tilbyder, og kommer til at tilbyde i fremtiden. Dette kan for eksempel være områder som sundhed og velfærd, hvor eksempelvis diabetikere kan have gavn af applikationer, hvor de kan aflæse og overvåge deres niveau af insulin i kroppen.

Da informationsteknologi i flere og flere tilfælde, fungerer som bindeleddet mellem flere felter, er der store muligheder for de konsulentfirmaer, der beskæftiger sig med IT, for at kunne få arbejde. Konsulentfirmaer med fokus på informationsteknologi vil nemlig blive stillet opgaver af mange forskellige typer af virksomheder. Her kan blandt andet nævnes hospitaler og forskningsinstitutter, der henter hjælp hos konsulentfirmaerne til at skabe løsninger, der er baseret på brugen af informationsteknologi.

På denne måde kommer IT til at fungere som bindeleddet, mellem for eksempel teknologi og sundhedsvidenskab. Hermed skabes der mulighed for, at konsulentfirmaer fordownload (86) eksempel kan udvikle elektroniske systemer, der kan benyttes af folk i deres eget hjem, hvorved hverdagen gøres nemmere for en person med sygdomme samtidig med, at der ikke optages pladser på hospitaler, hvorved der potentielt løses flere samfundsmæssige problemer. Derudover kan det tænkes, at konsulentfirmaerne arbejder med udvikling af software, der kan benyttes til brug i forskning. Eksempelvis udvikles software, der benyttes til at identificere en given sygdom, og følge dens udvikling. På denne måde benyttes den digitale løsning, til at følge en sygdom i forsøget på at forstå, hvordan den virker og udvikler sig. Dette kan i sidste ende være med til at sikre, at man bliver bedre til at medicinere, hvilket i sidste ende kommer alle de involverede parter til gode.